w

Communicatie

Een goede communicatie is essentieel als het gaat om vergaderen en overleg voeren. Zowel de uitnodiging, agenda als het verloop van de bijeenkomst moet strak verlopen.

Coaching

De vergadercoach hanteert een coachende stijl. Wij ondersteunen het vergaderproces op een opbouwende manier vanuit de methode ‘waarderend vernieuwen’. Wat gaat goed? En wat kan beter?

Cultuur

Een goede ‘vergadercultuur’ is belangrijk. Deze is weer afhankelijk van de organisatiecultuur. Is er voldoende veiligheid en vertrouwen om die dingen te zeggen die belangrijk zijn voor een goed overleg? Kan er open, eerlijk en transparant worden gesproken. Of is er sprake van ‘heilige huisjes’ of ‘haantjes gedrag’.

Chemie

Een goede dynamiek is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol team. Dat geldt ook voor een vergadering of bijeenkomst. Een positieve instelling en goede concentratie bepaalt in belangrijke mate het succes van een overleg.

Creativiteit

Vergaderen hoeft helemaal niet saai te zijn. Overleggen op een ander tijdstip of op een andere locatie doet wonderen. Staand of lopend vergaderen levert een positief effect op van 45 % besparing in tijd en effectiviteit.

Commitment

In goede verbinding weloverwogen beslissingen nemen. Dat verstaan wij onder commitment.  Als besluiten genomen zijn op basis van goede argumenten en met een goedkeuring van de meerderheid van de aanwezigen is er commitment. 

Veelgestelde vragen

Waarom een vergadercoach?

In Nederland wordt voor 69 miljard euro per jaar vergaderd en overleg gevoerd. Onderzoek toont aan dat hier 40 % bespaard kan worden. Herkent u dat? Wij wel. In onze praktijk zien wij veel teams en organisatie teveel en ineffectief vergaderen. Zitten de juiste mensen aan tafel? Is er een goede voorbereiding? Worden de vergadertechnieken goed gebruikt? Blijven de deelnemers aangehaakt of snel afgeleid? Zijn de actiepunten afgewerkt? Hoe is de verslaglegging?  Is men open en eerlijk naar elkaar? 

Wat is het nut van een vergadercoach?

De Vergadercoach werkt samen met u aan een effectieve vergadercultuur binnen uw organisatie of teams. Dit levert een besparing (in tijd of effectiviteit) op van minimaal 40 %.

Hoe werken wij?

Onze vergadercoaches observeren de vergaderingen of overleggen als waarnemer. Na de vergadering of het overleg evalueert de vergadercoach samen met de deelnemers het verloop van de vergadering. Afhankelijk van de cultuur en veiligheid binnen de groep wordt het functioneren van de voorzitter besproken. Dit kan ook apart met de voorzitter worden gedaan. Regelmatig vragen deelnemers voor feed back over hun eigen rol. 

Heeft u een voorzitter nodig?

De vergadercoach levert ervaren onafhankelijke voorzitters voor uw vergadering of bijeenkomst.

Uw behoefte aan een goede voorzitter vullen wij graag voor u in.